Τσάλεν-τζες
φ.δ.

Τσάλεν-τζες

Πράξη 1η Τικ-τακ. Τικ-τακ. Τικ-τακ. Σκοτάδι. Θα ήταν καλή ιδέα να ρίξει έναν ύπνο για να περάσει η ώρα. Τικ-τακ. Τικ-τακ. Τικ-τακ. Ζέστη. Πώς να κοιμηθεί μια τέτοια στιγμή; Η τύχη του τον περιμένει δύο μέτρα από πάνω. Σενιαρισμένος και τεντωμένος, νιώθει στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Το πανελλήνιο καρδιοχτυπά μπροστά στους δέκτες του. Έχει έρθει … Συνέχεια